ArtSlant - Recently added http://www.artslant.com/ams/Events/show en-us 40 STEPHAN SIEBERS, Jaume Amigó - Galerie Roger Katwijk - May 2nd - June 6th <p style="text-align: justify;">We are pleased to announce an exhibition with &nbsp;new paintings by Spanish artist &nbsp;Jaume Amig&oacute; and sculptures of patinated steel by German artist Stephan Siebers.&nbsp;</p> Sat, 25 Apr 2015 16:03:13 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Ahmet Ögüt - Van Abbemuseum - March 7th - June 14th <p class="bodytext" style="text-align: justify;">In the Spring of 2015 the Van Abbemuseum will host Kurdish artist Ahmet &Ouml;ğ&uuml;t (Turkey 1981).&nbsp;<em>Forward!</em>&nbsp;will be his most ambitious exhibition to date. It will include a number of large-scale installations that will occupy the ten galleries of the museum&rsquo;s old building but will also spill out, beyond its walls, in surprising and captivating ways.</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">&Ouml;ğ&uuml;t&rsquo;s output over the past ten years has been dauntingly prolific. It spans video, gallery-based installations, site-specific sculptures or long-term pedagogical programmes. &Ouml;ğ&uuml;t&rsquo;s practice, which always responds to a specific socio-political context (often, but less and less restricted to, his native Turkey or the Netherlands where he has been based for the past several years) and which deploys the poetic to the pedagogical makes a case for the necessity of speaking to politics through art in multivalent forms. &Ouml;ğ&uuml;t has constantly sought to engage audiences and debates outside the field of art, understanding that artistic thinking can be best deployed when it steps outside its own frames of reference. Other facets of &Ouml;ğ&uuml;t&rsquo;s practice draw on metaphors, reenactments or interventions that show a more playful approach to the subjects, histories and contexts he wishes to address.&nbsp;</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">In the exhibition viewers will be invited to navigate their way through a series of installations, images and encounters where different artistic strategies and stories are presented. These emerge in the way &Ouml;ğ&uuml;t&rsquo;s uses his own artistic persona or through the evocation of different histories and their relevance to society today. In all of them the artist&rsquo;s interventions invites us to think about art&rsquo;s role in questioning and un-settling accepted givens, and make us a look at the world afresh. As such, &Ouml;ğ&uuml;t&rsquo;s approach sits with one of the Van Abbemuseum&rsquo;s core beliefs that art has the capacity to make us &lsquo;imagine the world otherwise&rsquo;.</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;"><br />Curators: Nick Aikens and Annie Fletcher<br />Curatorial Assistant: Lena Reisner<br />Design interlocutor: Peter Zuiderwijk, Collective Works</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Read Ahmet &Ouml;ğ&uuml;t's recent essay on E-Flux: CCC -&nbsp;<a title="Currency of Collective Consciousness" href="http://www.e-flux.com/journal/ccc-currency-of-collective-consciousness/" target="_blank">Currency of Collective Consciousness</a></p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Victoria Lynn and Nikos Papastergiadis<br /><a title="Article Art as Action" href="http://www.internationaleonline.org/research/alter_institutionality/art_as_action" target="_blank">'Art as Action'</a><br />L'internationale Online</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;"><a class="external-link-new-window" title="Floorplan including titles and texts" href="http://vanabbemuseum.nl/fileadmin/files/Collectie%20en%20tentoonstellingen/2015/Ahmet_Ogut/Vooruit__Floorplan_and_texts.pdf" target="_blank">Click here to see the floorplan including titles and texts of Forward!</a></p> <hr /> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Opening zaterdag 7 maart<br />16.00 Welkomstwoord door Charles Esche, directeur Van Abbemuseum<br />16.15 Openingsspeech door Nick Aikens en Annie Fletcher, curatoren van&nbsp;<em>Vooruit!</em>&nbsp;<br />16.30 Welkomstwoord door de kunstenaar Ahmet &Ouml;ğ&uuml;t<br /><br />19.30 Live optreden&nbsp;<a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://vanabbemuseum.nl/programma/detail/?tx_vabdisplay_pi1[ptype]=36&amp;tx_vabdisplay_pi1[project]=1605" target="_top"><em>Reverb</em></a>&nbsp;door Ahmet &Ouml;ğ&uuml;t met de band Fino Blendax, Muziekgebouw, Eindhoven<br /><br /><em>Vooruit!</em>&nbsp;biedt een overzicht van werk van de uit Turkije afkomstige Koerdische kunstenaar Ahmet &Ouml;ğ&uuml;t. Het is zijn meest ambitieuze tentoonstelling tot dusver. De projecten zijn te zien in de tien zalen van de oudbouw maar lopen ook op verrassende en fascinerende manieren door tot buiten de muren van het museum.<br />&Ouml;ğ&uuml;t is de laatste tien jaar zeer productief geweest. Zijn werk bestaat uit video, installaties in galeries, locatiegebonden sculpturen en langlopende educatieve programma&rsquo;s. In zijn werk gaat hij vaak in op een specifieke sociaal-politieke context (vaak van zijn geboorteland Turkije of van Nederland - waar hij de laatste jaren woont &ndash; maar ook steeds meer daarbuiten) en is hij zowel po&euml;tisch als pedagogisch. Hiermee benadrukt &Ouml;ğ&uuml;t dat de taal van de kunst altijd ook politieke implicaties heeft. &Ouml;ğ&uuml;t streeft er voortdurend naar het publiek en het debat dat buiten de kunstwereld plaatsvindt bij zijn werk te betrekken. Naar zijn idee kan artistiek denken het meest effectief worden ingezet als het buiten de eigen referentiekaders treedt. Andere facetten van &Ouml;ğ&uuml;ts werk zijn gebaseerd op metaforen, re-enactments en interventies waarin hij de onderwerpen, verhalen en contexten die hij aan de orde wil stellen op een speelser manier benadert.<br />In de tentoonstelling worden de bezoekers uitgenodigd hun weg te zoeken door een reeks installaties, beelden en ontmoetingen waarin uiteenlopende artistieke strategie&euml;n en verhalen worden gepresenteerd. Deze worden zichtbaar in de manier waarop &Ouml;ğ&uuml;t zijn eigen artistieke personage gebruikt, maar ook in de verschillende geschiedenissen die worden opgeroepen en hun relevantie voor de hedendaagse samenleving.<br />In al die verhalen nodigen de interventies van de kunstenaar ons uit na te denken over de rol van de kunst bij het ter discussie stellen en op losse schroeven zetten van geaccepteerde gegevens. Ze laten ons de wereld met een andere, frisse blik bekijken. Zo valt &Ouml;ğ&uuml;ts benadering samen met een van de kernovertuigingen van het Van Abbemuseum, namelijk dat kunst ons het vermogen geeft ons &lsquo;de wereld anders voor te stellen&rsquo;.</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Curators: Nick Aikens and Annie Fletcher<br />Curatorial Assistant: Lena Reisner<br />Design interlocutor: Peter Zuiderwijk, Collective Works</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Lees hier het essay dat Ahmet &Ouml;ğ&uuml;t onlangs publiceerde op E-Flux:&nbsp;<a title="Essay Currency of Collective Consciousness" href="http://www.e-flux.com/journal/ccc-currency-of-collective-consciousness/" target="_blank">CCC - Currency of Collective Consciousness</a></p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Lees hier het artikel op L'internationale online over &Ouml;ğ&uuml;t's werk, geschreven door Victoria Lynn and Nikos Papastergiadis. '<a title="Essay L'internationale online" href="http://www.internationaleonline.org/research/alter_institutionality/art_as_action" target="_blank">Art as Action</a>'.</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;"><a class="external-link-new-window" title="Plattegrond en zaalteksten Vooruit!" href="http://vanabbemuseum.nl/fileadmin/files/Collectie%20en%20tentoonstellingen/2015/Ahmet_Ogut/Vooruit__Floorplan_and_texts.pdf" target="_blank">Bekijk hier de plattegrond met alle titels en zaalteksten.</a></p> <p class="bodytext">&nbsp;</p> Sat, 25 Apr 2015 15:10:20 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Carla Zaccagnini - Van Abbemuseum - April 18th - September 27th <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Suffragette movement and art</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Elements of Beauty is a body of research by Carla Zaccagnini (b. 1973, Buenos Aires) based upon a series of actions carried out by the WPSU (Women's Social and Political Union), the militant wing of the suffragette movement in the UK, who in the late nineteenth and early twentieth century were campaigning for the right of women to vote in public elections.</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">From 1913-14 members of the WPSU attacked and vandalized a series of art works and artefacts in public museums in England, most famously the Rockeby Venus by Velazquez in London&rsquo;s National Gallery. Their aim was to draw attention to the suffragettes cause. In Zaccagnini&rsquo;s installation, which has been adapted specifically for the Van Abbemuseum, we are presented with a series of black outlines on the wall, delineating artworks that were targeted by the WPSU. An audio piece and publication includes archival material such as newspaper reports and statistics related to the attacks as well as the artist&rsquo;s own reading of these political acts of sabotage. What emerges, through the interplay of the minimalist wall installation and the engaging stories behind the attacks, is a sophisticated investigation into the nature of representation, both pictorial and political.</p> <hr /> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Vrouwenkiesrecht beweging en kunst</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Elements of Beauty is een onderzoeksproject van Carla Zaccagnini (geboren 1973 in Buenos Aires) naar een serie acties van de WPSU (Women's Social and Political Union), de militante vleugel van de suffragette beweging in Engeland. In de late 19e en vroege 20e eeuw streed deze groep voor stemrecht voor vrouwen. Vanaf 1913-1914 beschadigden leden van de WPSU kunstwerken in musea in Engeland, waaronder de Rockeby Venus van Velasquez in de National Gallery in Londen. Hiermee wilden ze aandacht vragen voor hun zaak.</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">In Zaccagnini's installatie representeren zwarte kaders de kunstwerken die doelwit waren van de WPSU. Een audiofragment en een publicatie geven achtergrondinformatie, zoals krantenartikelen en statistieken over de acties van de suffragettes. Daarnaast geeft de kunstenares haar eigen visie op deze politieke sabotage-acties. Door de wisselwerking van de minimalistische installatie en de innemende verhalen in de audiofragmenten en het archiefmateriaal ontstaat er een subtiel onderzoek naar de aspecten van representatie, zowel in politieke als beeldende zin.</p> <p class="bodytext">&nbsp;</p> Sat, 25 Apr 2015 15:08:20 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list - Van Abbemuseum - April 18th - September 6th <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Six museums hand over control to the public</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">From 10 October 2014 six leading Dutch museums handed over control. Visitors were able to browse through the collections of the Amsterdam Museum, the Groninger Museum, the Kr&ouml;ller-M&uuml;ller Museum in Otterlo, Museum Boerhaave in Leiden, Museum TwentseWelle in Enschede and the Van Abbemuseum in Eindhoven on&nbsp; www.mixmatchmuseum.nl&nbsp;</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">The online submission closed on January 10th. From the received submissions, the Van Abbemuseum selected five exhibitions that will be carried out. These exhibitons can be seen from April 18th (at the start of the Museumweek) until September 6th. See below for the selected exhibitions and their respective makers.&nbsp;<br /><br /></p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;"><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://mixmatchmuseum.nl/selectie-van-anne" target="_blank">&lsquo;Future Heritage&rsquo; van Anne</a><br /><br /><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://www.mixmatchmuseum.nl/selectie-van-annette-brandenburg" target="_blank">&lsquo;Zien en gezien worden&rsquo; van Annette&nbsp;</a><br /><br /><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://mixmatchmuseum.nl/selectie-van-geertjan-van-der-meulen" target="_blank">&lsquo;Het rariteitenkabinet anno nu&rsquo; van Geertjan&nbsp;</a><br /><br /><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://www.mixmatchmuseum.nl/selectie-van-gre-van-k" target="_blank">&lsquo;Exclusief &ndash; de buitengesloten mens&rsquo; van Marga</a><br /><br /><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://www.mixmatchmuseum.nl/selectie-van-marie-louise" target="_blank">&lsquo;De vrouw&rsquo; van Marie-Louise</a><br /><br /></p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">As part of the Mix Match Museum project, the Van Abbemuseum also has a blog, where the public can have an exclusive look behind the scenes of the exhibitions. You can find the blog&nbsp;<a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://mixmatchmuseum.nl/van-abbemuseum" target="_blank">here</a>.</p> <hr /> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <h2 style="text-align: justify;">MIX MATCH MUSEUM</h2> <h3 style="text-align: justify;">6 collecties, 6 musea, jouw tentoonstelling!</h3> <div class="content"> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Zes musea geven het publiek de vrije hand</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Samen met vijf andere toonaangevende Nederlandse musea heeft het Van Abbemuseum het publiek het heft in handen gegeven. Tussen 10 oktober 2014 en 10 januari 2015 konden bezoekers op&nbsp;<a href="http://www.mixmatchmuseum.nl/" target="_blank">www.mixmatchmuseum.nl</a>&nbsp;grasduinen in de collecties van het Amsterdam Museum, het Groninger Museum, het Kr&ouml;ller-M&uuml;ller Museum in Otterlo, Museum Boerhaave in Leiden, Museum TwentseWelle in Enschede en het Van Abbemuseum. Hiervoor konden ze kiezen uit 300 objecten waarmee een eigen online expo gemaakt kon worden. De enige voorwaarde die er gegeven werd: er moet een goed verhaal achter deze keuze zitten.<br /><br />De online inzendingsperiode is op 10 januari 2015 gesloten. Uit de inzendingen die voor het Van Abbemuseum zijn binnengekomen, zijn er vijf tentoonstellingen geselecteerd die daadwerkelijk uitgevoerd worden. Deze tentoonstellingen zijn vanaf Museumweek 2015 (18 april) te zien in het Van Abbemuseum.</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;"><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://mixmatchmuseum.nl/selectie-van-anne" target="_blank">&lsquo;Future Heritage&rsquo; van Anne</a><br />&ldquo;Vandaag is het verleden van de toekomst: een futuristische terugblik op het nu. In deze tentoonstelling vormt cultureel erfgoed het startpunt van het spoor van het verleden dat ons terugleid naar het heden. De bezoeker wordt uitgedaagd om het spoor verder de toekomst in te volgen en terug te kijken naar de huidige tijd: welk tijdsbeeld wordt straks vastgelegd in het collectief geheugen? De selectiviteit van het geheugen roept vragen op over de essentie van erfgoed en tijd. Welke elementen van het nu verdienen het straks om herinnert te worden, en hoeveel verdwijnt er bij het grof vuil van de vergeten geschiedenis?&rdquo;</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;"><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://www.mixmatchmuseum.nl/selectie-van-annette-brandenburg" target="_blank">&lsquo;Zien en gezien worden&rsquo; van Annette&nbsp;</a><br />&ldquo;Het eerste museumstuk dat ik zag op deze site, was het roze serviesje met fotoafbeeldingen erop. Ik heb zelf zo'n 10 jaar gefotografeerd. Zwart-wit. Ik heb veel uren in de doka doorgebracht om de juiste afbeelding te maken. Fotografie is en blijft een oude liefde van mij. Dit serviesje bracht mij op het thema: zien en gezien worden.&rdquo;</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;"><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://mixmatchmuseum.nl/selectie-van-geertjan-van-der-meulen" target="_blank">&lsquo;Het rariteitenkabinet anno nu&rsquo; van Geertjan&nbsp;</a><br />&ldquo;Musea zijn ontstaan uit de menselijke drang om alle beschikbare kennis te bemachtigen, bezitten en beheersen. Voorbeelden van 'de eerste musea' zijn de rariteitenkabinetten van geleerden en de adel zoals Aldrovandi en familie De Medici. Met de ontdekking van de nieuwe werelden nam de beschikbare kennis explosief toe en werd deze onomvatbaar waardoor de museum- en wetenschapsfunctie splitste. Vandaag de dag leven we in een samenleving waar we 'alles' weten en kennis beschikbaar is voor iedereen. De vraag die ik me gesteld heb voor deze tentoonstelling is: hoe zou een rariteitenkabinet (het eerste museum) er anno nu uitzien?&rdquo;</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;"><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://www.mixmatchmuseum.nl/selectie-van-gre-van-k" target="_blank">&lsquo;Exclusief &ndash; de buitengesloten mens&rsquo; van Marga</a><br />&ldquo;Hoeveel manieren zijn er om mensen buiten te sluiten? We worden bepaald op grond van sekse, etniciteit, klasse, leeftijd, psychische gesteldheid, vruchtbaarheid, intelligentie, uiterlijk, verslavingsgevoeligheid, burgerlijke staat. En daarbij hoort een toenemende druk om jezelf te verbeteren, uit je hok te ontsnappen en een treetje hoger te komen: hoeveel is maakbaar, en daarmee te veranderen en dus &lsquo;eigen schuld&rsquo;?&rdquo;</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;"><a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://www.mixmatchmuseum.nl/selectie-van-marie-louise" target="_blank">&lsquo;De vrouw&rsquo; van Marie-Louise</a><br />&ldquo;Klinkt afgezaagd, maar ik heb geprobeerd om een klein stukje van de vrouw te laten zien. Dit door middel van kleding, maar ook door middel van de materialen waarmee deze gemaakt werden, zoals het spinnewiel en de spoel. Ook moderne middelen komen aan bod, te zien aan de nylonkous en de borstprothese. En natuurlijk de werkende vrouw.&rdquo;</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;"><br />Als onderdeel van het project Mix Match Museum houdt het Van Abbemuseum tevens een blog bij, waarin het publiek een blik achter de schermen van de tentoonstellingen wordt gegeven. Deze blog is&nbsp;<a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://mixmatchmuseum.nl/van-abbemuseum" target="_blank">hier</a>&nbsp;te bezoeken.</p> </div> Sat, 25 Apr 2015 15:06:11 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Esther Tielemans - Van Abbemuseum - April 18th - September 27th <p class="bodytext" style="text-align: justify;">In her work Esther Tielemans examines the foundations of painting; the suggestion of a reality, a third dimension on a flat surface. For her the appearance of this reality runs parallel to the world we create.</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Tielemans became well known for her colorful paintings of landscape elements, combined with shiny monochrome panels. In recent years her work has become more abstract with the emphasis on the memories of experiences of the landscape, as well as the experience of space. In her work she explores the boundaries of painting. She has developed a work in which the painting becomes the object, and the object, the painting, especially for Het Oog.&nbsp; The two elements change positions, revealing the sculptural possibilities of painting.</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">In 2014 Esther Tielemans was awarded the Wolvencamp prize, a national prize for painting awarded every two years.&nbsp;</p> <hr /> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">de sculpturale mogelijkheden van de schilderkunst</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Esther Tielemans onderzoekt in haar werk de fundamenten van de schilderkunst; de suggestie van een realiteit, een derde dimensie op een plat vlak. De schijn van deze werkelijkheid loopt voor haar parallel aan onze maakbare wereld.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Tielemans werd bekend met kleurrijke schilderijen van landschappelijke elementen, gecombineerd met glanzende monochrome panelen. Haar werk is in de afgelopen jaren abstracter geworden, waarbij de nadruk is komen te liggen op de herinnering aan landschappelijke ervaringen en de beleving van de ruimte. In haar werk verkent ze de grenzen van de schilderkunst.&nbsp; Speciaal voor Het Oog ontwikkelt ze een werk waarin het schilderij object wordt en het object schilderij. Beide verplaatsen zich in elkaars positie en tonen de sculpturale mogelijkheden van de schilderkunst.</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Esther Tielemans ontving in 2014 de Wolvecampprijs, een tweejaarlijkse nationale prijs voor de schilderkunst.&nbsp;</p> Sat, 25 Apr 2015 15:04:36 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list - Van Abbemuseum - April 23rd - May 10th <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Students lead an exhibition in the Van Abbemuseum</p> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">Final exam students of the Strabrecht College from Geldrop, and the Montessori College from Eindhoven, with art courses in their educationplan, exhibit their examwork in the Studio of the museum. The students visit the museum to get to know the collection and to use it as an inspiration for their own work.</p> <hr /> <p class="bodytext" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ge&iuml;nspireerd door werken uit de collectie zijn de leerlingen van het Strabrecht College uit Geldrop en het Montessori College Eindhoven zelf een beeldend onderzoek gestart. De leerlingen, met de beeldende vakken tekenen of handvaardigheid in hun pakket, exposeren hun eindexamenwerk in de Studio van het museum. De leerlingen werken vanuit hun eigen interesses en fascinaties en dus zijn ook de verhalen achter hun werken ontzettend uiteenlopend. Waar de &eacute;&eacute;n zich bezighoudt met het samengaan van natuur en techniek, onderzoekt een ander de mogelijke betekenissen van het begrip vrijheid.<br /><br />Iedereen is van harte welkom op de opening op donderdag 23 april.</p> Sat, 25 Apr 2015 15:03:05 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Anuli Croon - Rento Brattinga | galerie - April 25th - May 30th <h3>tronie, stad &amp; land</h3> <p style="text-align: justify;">ANULI CROON<br /><br />opening 25 april 16-18 uur<br /><br />Rento Brattinga | galerie toont nieuw werk van de Rotterdamse kunstenaar Anuli Croon (Leeuwarden, 1964) in de solopresentatie tronie,stad &amp; land. Werk op papier en op doek.&nbsp;<br /><br />Croon vindt inspiratie in uiteenlopende bronnen: kunstenaars uit de westerse kunstgeschiedenis als Giotto, Matisse, Roy Lichtenstein en Werkman, maar ook in volkskunst en kunstnijverheid uit diverse tijden en culturen, affiches, boekomslagen, stoffen en architectuur. Als kind speelde ze met het kaartenhuis van het designerechtpaar Ray en Charles Eames- House of Cards 1952- waarin het gaat om details uit de wereld om ons heen.<br /><br />Anuli Croon houdt haar bijzondere eigen beeldtaal bewust speels, helder en eenvoudig.&nbsp;<br />Haar werk wordt gevormd door het samenspel van kleuren, door het selecteren en ordenen van objecten en niet onbelangrijk de verborgen schoonheid in het alledaagse.<br /><br /><br />25 April 2015 - 30 May 2015</p> Sun, 26 Apr 2015 14:30:13 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Marinke van Zandwijk, Karin Dekker, Helene Briels, Marian Bijlenga - Galerie Franzis Engels - May 16th - June 21st <p>Schaduwen zijn in de kunst vaak onderbelicht. Niet zo in het werk van deze kunstenaars waarin schaduwen een essentieel onderdeel van het werk vormen. Marian Bijlenga laat haar werk voor de muur zweven, bij voorkeur zonder extra belichting, waardoor de zachte schaduwen op de muur een tweede verhaal vertellen. <br />Helene Briels cre&euml;ert een veld aan besloten ruimtes die door de subtiele kleurstellingen een onwaarschijnlijk schaduwspel spelen waarbij elke ruimte verandert als het onder en andere hoek bekeken wordt.<br />Karin Dekker last ruimtelijke objecten van kleine stukjes metaal. Wat een gesloten ruimte lijkt, blijkt een schemerige binnenruimte te bevatten waar het licht niet alle hoeken kan bereiken.<br />Marinke van Zandwijk maakt installaties van mondgeblazen glazen objecten. Door de inval van het licht in haar speelse vormen, ontstaat er een spel van schaduwen waarin hier en daar weer heldere spots oplichten.</p> Fri, 24 Apr 2015 15:52:40 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Pepo Salazar - Upstream Gallery - May 2nd - June 6th <p style="text-align: justify;">Upstream Gallery presents 'Hit Me Baby One More Time (High Performance Diet of Nothing)&rsquo;, a solo exhibition by Pepo Salazar (Vitoria-Gasteiz, Basque Country, 1972). Salazar is one of the most well known names of the Spanish contemporary art world. Together with two other artists, Salazar is selected by curator Mart&iacute; Manen to represent Spain in the exhibition 'Los Sujetos' in the Spanish Pavilion at the 56th Venice Biennale.</p> <p style="text-align: justify;">Pepo Salazar<br />Salazar's work is characterized by an experimental, rebellious attitude and is not easy to categorize. His oeuvre includes a variety of media; including installations, assemblages, sound works, collages and performance. It is not the form but rather the attitude that defines his style: a radical directness lies at its core.</p> <p style="text-align: justify;">Clearly recognizable in Salazar's work is the influence of punk. This manifests itself not only in the appropriation of elements from the music and the iconoclastic imagery of punk culture, but also in an artistic investigation into the typical anti-establishment attitude and the fact that punk has become a fashionable part of the very establishment it once criticized.</p> <p style="text-align: justify;">Salazar also looks closely at the ideas and attitudes of historical avant-gardes such as Dada and Situationism. He positions himself within the artistic tradition of the experimental approaches and critical sentiment towards society that characterized these avant-gardes. At the same time, Salazar points out the parallels between avant-garde and punk: even those artists who once were radical, rebellious and revolutionary are now part of the art historical establishment.<br /><br />Hit Me Baby One More Time (High Performance Diet of Nothing)<br />In 'Hit Me Baby One More Time (High Performance Diet of Nothing)&rsquo;, Salazar shows a series of new works in which he critically reflects on the extremely high standards that are imposed on contemporary society through mass media and consumer culture. Advertising constantly encourages us towards the pursuit of a superficial and fleeting kind of happiness, suppressing the political potential of individuals.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Salazar deliberately uses objects from the cheap and fast throwaway-culture when creating his assemblages. The use of these disposable objects gives his work a direct, raw and unpolished character. An example is the work Yoga Alliance. Thanks for shopping here. Keep it moving higher. (2015), which exists of a mannequin covered in Cheetos. For Salazar, this iconic food acts as a surrealistic symbol for the present times. Everything about it is completely artificial and designed: from the shape, the taste and the color to the way it is marketed.<br />A new series of collages is characterized by the same unpolished anti-aesthetic. Collage has a tradition within both the avant-gardes and punk culture, but Salazar translates this technique to the present. He finds his source material on the Internet, where he selects easily available images, often in low resolution to emphasize their superficial and exchangeable character.<br />With the sound piece This. Center. (2015), Salazar uses a similar strategy to encourage us to reconsider the concept of value. The sound of buzzing flies itself is not special. Indeed; it is so common and ordinary that listening to it would equate the waste of precious time, which according to Salazar can be considered a political act: &ldquo;As time is perhaps the most appreciated thing in our high performance realm, wasting time could be an example of being political&rdquo;.<br />Lastly, a study on systems of language, inspired by contemporary philosophy, is often present in Salazar&rsquo;s work. This research results in an intelligent play with words and their meaning. This notion can be found in the installation Diet of Nothing (2015), which consists of a fence that is spatially positioned in an architectural manner, thus forcing the visitor to relate actively to the work. The fence is made of words that are extremely difficult to decipher. The letters are reminiscent of runic script, but the typography is actually inspired by punk bands that traditionally used pieces of tape to write their band name on walls.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><em>Pepo Salazar is based in Paris and has been working with Upstream Gallery since 2005. His work is exhibited in solo and group exhibitions at venues such as ARTIUM (Spain), Palais de Tokyo (Paris), K&uuml;nstlerhaus Bethanien (Berlin), Art in General (New York), TRAFO Museum (Singapore), Funcaci&oacute;n T&agrave;pies (Barcelona), the Venice Biennale (50th and 56th edition) and the Guggenheim (Bilbao). His work is part of collections such as ARTIUM, Basque Centre-Museum of Contemporary Art.</em></p> Mon, 20 Apr 2015 19:16:09 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Krien Clevis - Nieuw Dakota - May 3rd - June 7th Mon, 20 Apr 2015 19:10:01 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Esiri Erheriene-Essi - Galerie Ron Mandos (Amsterdam) - May 16th - June 27th <p style="text-align: justify;"><strong>Galerie Ron Mandos proudly presents the two solo exhibitions&nbsp;<br /><a href="http://www.artslant.com/ams/events/show/381238-maybe-it-is-here" target="_blank"><em>MAYBE IT IS HERE</em></a>&nbsp;from Kri&scaron;tof Kintera and&nbsp;<em>The Usual Suspects</em>&nbsp;from Esiri Erheriene-Essi, with new work of both artists. It is the first time Kintera&rsquo;s work will be presented at the gallery.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Esiri Erheriene-Essi |&nbsp;</strong><em><strong>The Usual Suspects:</strong></em></p> <p style="text-align: justify;">Similar general comments could be asserted about the work of Esiri Erheriene-Essi (1982) and this is also the reason why her recent paintings supplement the sculptures of Kintera in this exhibition. Her works focus the gaze through seemingly innocent subjects decomposed and fractured into brightly coloured painterly forms.</p> <p style="text-align: justify;">From a distance there appears to be one clear image, taken from the recent past, recalling the Apartheid period, racial struggle and improved Black empowerment in the growing presence of Afro-American artists in the 1960&rsquo;s pop industry. However, once one focuses more closely on the canvas, the dominant and often iconic image dissolves into an expressive composition of colour strokes. The flat surface serves as a type of archive of a certain period, often unsettling, that give face, depth and period background to the dominant image. She further links this past with the present by means of a well-chosen title.</p> Mon, 20 Apr 2015 19:07:58 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Krištof Kintera - Galerie Ron Mandos (Amsterdam) - May 16th - June 27th <p style="text-align: justify;"><strong>Galerie Ron Mandos proudly presents the two solo exhibitions&nbsp;<br /><em>MAYBE IT IS HERE</em>&nbsp;from Kri&scaron;tof Kintera and&nbsp;<a href="http://www.artslant.com/ams/events/show/381240-the-usual-suspects" target="_blank"><em>The Usual Suspects</em></a>&nbsp;from Esiri Erheriene-Essi, with new work of both artists. It is the first time Kintera&rsquo;s work will be presented at the gallery.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kri&scaron;tof Kintera |<em>&nbsp;MAYBE IT IS HERE</em>:</strong><br />There are few artists who are able to make ambiguity so attractive as the latest addition to the gallery Kri&scaron;tof Kintera (1973). For many years now, he has been known as an artist who produces work that even the most art illiterate are able to obtain something from. However, what makes his work special is that despite this obvious catchiness, he is able to make sharp, often intuitive decisions that produce a far more multi-layered experience. This results in poetic images and an ambiguity, notably in his sculptures, in their engagement with the large topics of our times.</p> <p style="text-align: justify;">Kri&scaron;tof Kintera&rsquo;s oeuvre is rooted in the &ldquo;after the wall&rdquo; period of the 90&rsquo;s, a&nbsp;decade of wild capitalisation in Central and Eastern Europe accompanied by aggressive advertising campaigns in the&nbsp;public space. In this period Kintera produced his now famous&nbsp;<em>Appliances</em>&nbsp;series. These beautiful products, sculptures slickly enclosed in commercial packaging and now on show in the&nbsp;<a href="http://www.kunsthal.nl/22-769--Kritof-Kintera-.html" target="_blank">Kunsthal</a>&nbsp;in Rotterdam, have no other goal than to seduce you, doing nothing other than consuming electricity and laying there, quietly purring. These absurd household appliances clearly illustrate Kintera&acute;s ability to create sculptures that are iconic whilst simultaneously fleeing the safe haven of art by engaging with the materiality of objects and with issues of ecology and (energy) consumption. After his residency at the Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam his work has become increasingly communicative and energised; producing pieces that talk, smoke, move, bang and buzz. While his larger installations have shown Kintera&acute;s interest and experience with theatre and stage design.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Simultaneously a shift has taken place in his choice of materials. The materials of Kintera&acute;s sculptures maintain their physical presence and identity while now being penetrated by other objects. Thus an ever-growing number of inferior materials gain weight and character in his work.&nbsp;Seductive as ever, his colourful and playful current works path the way for further ambiguity, doubt and even darkness, such as his piece entitled&nbsp;<em>Devil,</em>&nbsp;theatrically installed in the bunker of the Kunsthal. Kri&scaron;tof Kintera seems increasingly interested in formlessness on the periphery of the man-made world. Dirty socks coated in silver plates; lumps of dirty city snow that slowly melt into a puddle of water; polyurethane blobs that engulf a pair of sun-glasses and other everyday objects that in this way gain the character of an Ensoresque mask.</p> <p style="text-align: justify;">In his artist&rsquo;s world, fragile trees move nervously, affected by the global issues of our time; a fly buzzing inside an upside-down bucket continuously chases you around the gallery space as if stating that its problems &lsquo;are bigger than ours&rsquo;. An amused smile further on in exhibition introduces the notion that perhaps the fly&acute;s problems might be our own. Aren&acute;t we, while busy buzzing around, not also trapped in a dirty bucket of a world that keeps morphing in order to every so often implode into a formless matter?&nbsp;In spite of these assertions, Kintera&rsquo;s work is far from simple nihilistic commentary.&nbsp;He avoids this through playful, creative and direct communication with the audience, as well as paradoxical and ambiguous elements in the work. He imprints a never before seen image onto the retina, leaving you with a lot to talk and think about.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Mon, 20 Apr 2015 19:09:01 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Renzo Martens - Galerie Fons Welters - May 2nd - June 6th Mon, 20 Apr 2015 18:57:03 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Abner Preis - Galerie Gabriel Rolt - April 24th - May 20th <p style="text-align: justify;"><strong>Galerie Gabriel Rolt proudly presents the second solo exhibition of performance artist Abner Preis;&nbsp;<em>Jellyfish Hate Life on Earth.</em></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>It seems hopeful; getting send into space, away from earth. However nothing could be further from the truth; at return a tragic death awaits.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>From the early 90s onwards, NASA has been doing gravity-experiments involving the use of jellyfish. The jellyfish get shot into space, but upon return a tragic death awaits. Are they disappointed about the promised deliverance which didn&rsquo;t come?&nbsp;<em>Jellyfish Hate Life on Earth</em>gives hope, with which all daily worries seem to vanish, but then reality sets in; there is no way out.</strong></p> <p style="text-align: justify;">In his second solo exhibition at Galerie Gabriel Rolt, Abner Preis plays with this ironic element. Big societal problems are central in the work of Abner Preis. A parallel can be seen between Charlie Chaplin and Preis whom both tell stories about heavy themes in a light hearted and funny way. Through childish language and imagery his stories seem light hearted, but light hearted they are not at all. The happy-ending element which is evident in all Preis&rsquo; stories make them consumable but at the same time, just like the jellyfish, you are being confronted with harsh reality. The stories told by Abner Preis though, do offer a way out: there is always hope. The seemingly hopeless situation is central to Abner Preis&rsquo; newest story&nbsp;<em>Kimmie Bigbuttom&rsquo;s Journey to Planet Big azz.</em>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">In the main space of the gallery Abner Preis presents two new kinetic, performative sculptures, in a decor-like world. The decors are illustration of his stories. Especially for&nbsp;<em>Jellyfish Hate Life on Earth</em>&nbsp;he has created a setting in which you seem to be set above life, like the jellyfish are put by NASA. But then, after a while, you get set back in the life you wanted to escape, now with hope.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">In the gallery&acute;s project space of the gallery, Abner Preis is caught in the inevitability of the daily grind. During the exhibition Abner Preis will be working from 9 to 5, artistic practice as day-to-day labor with just a one hour break. Here, Abner Preis&rsquo; most iconic work is shown:&nbsp;<em>Spot and Stripes.</em>&nbsp;Surrounded by mdf-sculptures from the story&nbsp;<em>Spots and Stripes</em>&nbsp;he will tell stories, put on face-paint, get it back off again, tell more stories, and put face-paint on etcetera. He has no contact with people other than in the space, except during his break, then he is set free for a moment, he can get out to eat lunch.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">The liberation is short-lived though, after lunch work continues and again Abner Preis, like every single one of us will repeatedly realize: there is no escape.&nbsp;</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Met trots presenteert Galerie Gabriel Rolt de tweede solo-expositie van performance-kunstenaar Abner Preis;&nbsp;<em>Jellyfish Hate Life on Earth.</em></strong>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Het lijkt hoopvol; de ruimte in worden geschoten, weg van de aarde/hier. Maar niets is minder waar; bij terugkomst wacht een tragische dood.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Vanaf de vroege jaren &rsquo;90 verricht de NASA experimenten omtrent zwaartekracht met kwallen die zij de ruimte in schieten, maar wanneer zij terugkeren op de aarde, sterven zij. Zijn zij teleurgesteld doordat de beloofde verlossing niet kwam?&nbsp;<em>Jellyfish Hate Life on Earth</em>biedt hoop die voor een moment lijkt te worden bevestigd, hoop waarin je voor een moment boven de zorgen van alledag wordt uitgetild om er vervolgens veel harder in terug te keren en doet beseffen; er is&nbsp;<em>no way out.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">In zijn tweede solo-expositie bij Galerie Gabriel Rolt speelt Abner Preis (1975) met dit ironische gegeven. Grote maatschappelijke en sociale problemen staan centraal in het werk van Abner Preis. Middels een kinderlijk taalgebruik en materiaalkeuze lijken zijn verhalen luchtig, lichtvoetig. Maar lichtzinnig zijn ze allerminst. Zoals Charlie Chaplin vertelt Abner Preis verhalen die zware thema&rsquo;s luchtig en grappig maken. De happy-ending die kenmerkend is voor Preis&rsquo; verhalen maken ze verteerbaar maar tegelijkertijd wordt je, net als de kwallen, geconfronteerd met de harde werkelijkheid. De verhalenverteller die Abner Preis is, biedt echter w&eacute;l een&nbsp;<em>way out</em>: er is altijd nog hoop.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;In de hoofdruimte van de galerie presenteert Abner Preis twee kinetische, performatieve sculpturen in een wereld van decor-achtige stukken, de decors vormen de illustraties van zijn verhalen. Voor&nbsp;<em>Jellyfish Hate Life on Earth&nbsp;</em>cre&euml;erde Abner Preis een setting waarin je boven het dagelijks leven lijkt te worden uitgetild, zoals de kwallen van de NASA, om uiteindelijk weer te belanden in hetgeen waaraan je wilde ontsnappen, maar nu m&eacute;t hoop. De schijnbare uitzichtloosheid staat ook centraal in Preis&rsquo; nieuwste verhaal&nbsp;<em>Kimmie Bigbuttom&rsquo;s Journey to Planet Big azz.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;">In de projectruimte van de galerie is Abner Preis gevangen in deze confrontatie van de onmogelijkheid te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Hier is een van de meest iconische werken van Abner Preis te zien:&nbsp;<em>Spots and Stripes.</em>&nbsp;Van 9 uur &rsquo;s ochtends tot 5 uur &rsquo;s avonds zal hij gedurende de tentoonstelling in de ruimte werken, kunstenaarschap met kantoor uren. Hij wordt er in de projectruimte omringd door de basale mdf-sculpturen uit het verhaal&nbsp;<em>Spots and Stripes&nbsp;</em>en zal er verhalen vertellen, zich schminken, zijn schmink er weer af halen, verhalen vertellen en zo voort en zo verder. Hij heeft geen contact met andere mensen dan de mensen in deze ruimte, behalve tijdens zijn pauze, dan is er bevrijding; hij mag even lunchen met de werknemers van de galerie.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Deze bevrijding is echter van korte duur; na de lunch gaat het leven gewoon weer verder en wordt hij opnieuw met zijn neus op de feiten gedrukt: er is geen ontsnapping mogelijk.</p> Mon, 20 Apr 2015 18:49:27 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Michaela Fruhwirth - Boetzelaer|Nispen - May 2nd - June 6th Mon, 20 Apr 2015 18:42:46 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list