ArtSlant - Recently added http://www.artslant.com/ams/Events/show en-us 40 Jen Liu - Upstream Gallery - October 18th - October 21st <p style="text-align: justify;">Upstream Gallery proudly presents The Managers, a solo exhibition with paintings on paper and a video by Brooklyn-based artist <a href="http://www.upstreamgallery.nl/artists/14/jen-liu" target="_blank">Jen Liu</a> (US, 1976). The opening will take place on October 19th, 17:00 in the gallery. <br /><br /></p> <p style="text-align: justify;"><em>In the end, all operations can be reduced to three words: people, product, and profits.</em><br />(Lee Iaccoca)</p> <p style="text-align: justify;">PEOPLE (BALL)<br /><em>Walk in a world of hard surfaces </em><br /><em>Get on your hands and knees </em><br /><em>have a wander </em><br /><em>DON&rsquo;T move from your space </em><br /><em>have a hedgehog with wobbly</em><br /><em>DO teleport </em><br /><em>Have a have not have not</em><br /><em>Tumors grow on bread, or</em><br /><em>On the rise of the knowledge worker</em><br /><em>There may not be tumors after all</em><br /><em>Mr. Drucker&rsquo;s basic description still holds:</em><br /><em>Your train's on time</em><br /><em>Get to work by nine.</em><br />(Jen Liu)</p> Tue, 30 Sep 2014 09:27:01 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Joke Frima - Galerie Mokum - October 18th - November 16th Tue, 30 Sep 2014 07:54:23 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list - Slewe Gallery - October 18th - November 22nd <p style="text-align: justify;">Slewe Gallery is proud to announce the upcoming exhibition <strong><em>20</em></strong><strong><em><strong>&nbsp;</strong>Years Slewe</em></strong>, a group exhibition specially focusing on editions&nbsp;by a selection of artists having exhibited at Slewe Gallery the last 20 years.&nbsp;</p> Tue, 30 Sep 2014 07:47:17 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Koen Delaere, Daniel Schubert - Gerhard Hofland - October 18th - November 22nd Tue, 30 Sep 2014 07:43:40 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Simona Denicolai & Ivo Provoost - Galerie West - October 25th - November 29th <p style="text-align: justify;"><strong>West Den Haag proudly presents, MORE, a solo show of new works by Italian-Belgian artist duo Simona Denicolai and Ivo Provoost. This exhibition includes a preview of their animation film project &lsquo;Hello, Are We In the Show&rsquo;, and interventions with local residents throughout The Hague. MORE is the second exhibition by Denicolai and Provoost after &lsquo;Uitburgeren, Baby&rsquo; (2010) at West.</strong><br /><br /> As multidisciplinary artists, Denicolai and Provoost work with, but not limited to, animation, objects, and installations. Central to their practice is to play with existing models such as the social and economic systems by upturning the common perception of things. To do this, they retract art from its conventional place by working within public spaces such as fishmarkets, town squares, social media, and public institutions to extend their work outward into daily life.</p> <p style="text-align: justify;">MORE explores the ideas of anthropocene, man&rsquo;s impact on plantlife, and centres around their on-going animation film project, &lsquo;Hello, Are We In the Show?&rsquo; located in the Sonian Forest that lies to the south-east of Brussels. Everything that lives in and around the forest, whether it is plant-matter, industrial, or human, is captured in this rich and dynamic animation. By remaining true to the life of the forest, Denicolai and Provoost draw out the visual elements of flora and fauna, and the tranquil natural soundscapes are overplayed with the sounds of cars and planes overhead.<br /> Connecting this project to The Hague, Denicolai and Provoost have gone into the Haagse Bos with the rangers, to think through the expansion of the city and its profound effect on the natural environment. Responding to the forest&rsquo;s original purpose to provide oak for ship-building, they consider de-forestation, as The Hague, populates and expands. The manifestation of this research comes through MORE as video works examining the forest and city boundaries, and screensavers on computer screen of exotic and romantic landscapes. Alongside these video works, they invite the visitor to take the seeds of various plant and tree species out of the show to plant in their gardens.<br /> Borrowing, from the windowsills of local residents throughout the city, Western-style model ships will be replaced with an apology for the missing objects, and will be on view at West. Their branching into public space uproots the conventional style of exhibition by collaborating with the model ship enthusiasts.</p> <p style="text-align: justify;">With the exhibition, the artists produce a catalogue of the ships with interviews to track the history and origin of each ship.<br /> --<br /> <strong>Simona Denicolai</strong> (1972, Milan) and <strong>Ivo Provoost</strong> (1974, Diksmuide) live and work in Brussels.They have exhibited widely at institutions and galleries internationally, including places such as NICC vitrine, Brussels, (SIC), Brussels; Kunstenfestivaldesarts, Brussels; Institut d&rsquo;art contemporain, Villeurbanne; Casino, Luxembourg; Castlefield Gallery, Manchester; TRACK, Ghent; and West Den Haag.<br /><br /> We are pleased to invite you to the opening reception of the exhibition on Saturday 23 October 2014 at 5 pm.<br /><br /> A new publication by Konstanze Shütze will accompany the exhibition. For press photos and more information, you can contact MJ Sondeijker: marie-jose@westdenhaag.nl</p> <hr /> <p style="text-align: justify;"><strong>West Den Haag presenteert met trots de solovoorstelling MORE, met nieuwe werken van het Italiaans-Belgische kunstenaarsduo Simona Denicolai en Ivo Provoost. Deze tentoonstelling omvat ook eenvooruitblik op het animatiefilmproject &lsquo;</strong><strong><em>Hello, Are We In the Show&rsquo;, </em></strong><strong>en interventies met plaatselijkebewoners door heel Den Haag.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Na &lsquo;</strong><strong><em>Uitburgeren, Baby&rsquo; </em></strong><strong>in 2010, is MORE de tweede tentoonstelling van Denicolai &amp; Provoost bij West.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Als multidisciplinaire kunstenaars, werken Denicolai en Provoost met verschillende media zoals animatie,objecten en installaties en meer. Centraal thema in hun werk is het spel met bestaande modellen &mdash; zoals hetsociale en economische systeem &mdash; door een draai te geven aan de gangbare perceptie van dingen. Hiervoorhalen ze de kunst weg uit zijn conventionele plek en gaan ermee aan de slag binnen openbare ruimten, zoals op vismarkten, stadspleinen, door middel van sociale media en openbare instellingen; en breiden daarmee hun werkgebied uit naar het dagelijks leven.</p> <p style="text-align: justify;">MORE onderzoekt de idee&euml;n van het Antropoceen, de invloed van de mensheid op de aarde, en heeft als middelpunt hun doorlopende 2D animatie-filmproject, &lsquo;<em>Hello, Are We In the Show?</em>, dat zich afspeelt in het Zoni&euml;nwoud, een groot bos ten zuidoosten van Brussel. Alles wat rond en in dit bos leeft, of het nu plantaardig, industrieel of menselijk is, wordt in deze rijke en dynamische animatie vastgelegd. Denicolai en Provoost blijven trouw aan het leven in het bos, maar terwijl ze de visuele elementen van de flora en fauna schetsen, worden de kalme natuurlijke geluiden overstemd door langsrazende auto&rsquo;s en overscherende vliegtuigen.</p> <p style="text-align: justify;">Om voor dit project de band met Den Haag te leggen, zijn Denicolai en Provoost samen met boswachters het Haagse Bos ingetrokken, om nauwgezet na te denken over de groei van de stad en de invloed daarvan op de natuurlijke omgeving. Met de oorspronkelijke functie van het bos &ndash; het leveren van eikenhout voor de scheepsbouw &ndash; in hun achterhoofd, overwegen ze de gevolgen van ontbossing wanneer een stad, zoals Den Haag, zich uitbreidt. Het resultaat van dit onderzoek wordt in MORE getoont door middel van video&rsquo;s die het bos en de stadsgrenzen onderzoeken, door middel van pauzebeelden van exotische en romantische landschappen op computers. Naast deze videowerken nodigen ze de bezoekers uit om de zaden, die de kunstenaars verzamelden van diverse planten en bomen, mee te nemen om in hun tuinen te planten. </p> <p style="text-align: justify;">Van de vensterbanken van bewoners uit de stad worden modelschepen geleend. Daarvoor worden bordjes (met een verwijzing naar West) teruggeplaatst met excuses voor het ontbrekende object. Deze modelschepen worden vervolgens getoont in het venster van West. Door de verschuiving van de publieke ruimte en door het interveni&euml;ren en samenwerken met de enthousiaste liefhebbers van modelschepen worden conventionele tentoonstellingsvormen ontwricht.</p> <p style="text-align: justify;">De kunstenaars zullen voor deze tentoonstelling een catalogus van de schepen vervaardigen, om op die manier de geschiedenis en oorsprong van elk schip te traceren.</p> <p style="text-align: justify;">--Simona Denicolai (1972, Milaan) en Ivo Provoost (1974, Diksmuide) wonen en werken in Brussel. Ze hebben eerder tentoonstellingen gehad in verschillende aan instituten en galeries zoals o.a. NICC vitrine, Brussel, (SIC), Brussel; Kunstenfestivaldesarts, Brussel; Institut d&rsquo;art contemporain, Villeurbanne; Casino, Luxemburg; Castlefield Gallery, Manchester; TRACK, Gent; en West Den Haag.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Graag nodigen wij u uit voor de openingsreceptie van de tentoonstelling op zaterdag 23 oktober 2014 om 17.00 uur.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Bij de tentoonstelling verschijnt een nieuwe publicatie van Konstanze Sh&uuml;tze.</p> Tue, 30 Sep 2014 07:39:35 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Bob Eikelboom - Boetzelaer|Nispen - November 15th - December 20th Tue, 30 Sep 2014 07:33:22 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list - TETEM kunstruimte - October 23rd - November 23rd <p style="text-align: justify;"><strong>Sneak peek en aftrap Kunstverzamelaars Bi&euml;nnale</strong><br /><br />In 2012 vond&nbsp;<a href="http://tetem.nl/nl/activiteit/details/113/the-artery-show-tentoonstellingen" target="_blank">The Artery Show</a>&nbsp;plaats in TETEM kunstruimte; een tentoonstellings- en lezingenprogramma dat de focus legde op het aankopen en verzamelen van kunst. Ruim 30 kunstverzamelaars presenteerden in deze tentoonstelling een deel van hun priv&eacute;collectie en lichtten hun beweegredenen en hun passie voor het verzamelen toe. Voortbouwend op het gedachtegoed van The Artery Show vindt er van 23 oktober t/m 23 november 2014 een nieuwe tentoonstelling plaats met werken uit priv&eacute;collecties met als thema: &lsquo;IMPULSIEF&rsquo;. Een &lsquo;sneak peek&rsquo; en tevens de eerste editie van de Kunstverzamelaars Bi&euml;nnale die vanaf nu tweejaarlijks plaatsvindt in TETEM kunstruimte.&nbsp;<br /><br /><strong>Impulsieve aankopen</strong><br />De tentoonstelling &lsquo;IMPULSIEF&rsquo; wordt georganiseerd door de verzamelaars zelf. Tien kunstverzamelaars tonen in deze eerste editie hun meest impulsieve aankopen. Van internationaal bekende kunstenaars als Larry Clark tot lokaal talent als Sarah Grothus en Tessa Lieffering. Op welke manier hebben de kunstwerken de verzamelaars geprikkeld en welk verhaal schuilt er achter?<br /><br /><strong>Startpunt platform en discussieavond</strong><br />De tentoonstelling &lsquo;IMPULSIEF&rsquo; is een startpunt voor een platform waar kunstverzamelaars krachten bundelen. Een podium voor kunstverzamelaars om hun passie voor kunst, ervaringen en praktische voordelen van het bezitten van een kunstcollectie te delen. En een podium voor gevestigde en jonge lokale kunstenaars om in contact te komen met de verzamelaars. In de tentoonstellingsperiode wordt daarom een discussieavond georganiseerd om de contouren van een dergelijk platform vorm te geven. Het organiseren van de Bi&euml;nnale zal daar een onderdeel van zijn. De discussieavond vindt plaats op dinsdag 4 november van 19.30-21.30 (19.00 inloop) in TETEM kunstruimte. Meer info over het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.<br /><br /><strong>Samenstelling / initiatiefnemers:</strong>&nbsp;<br />Ren&eacute; Polman, Kasper van Zuilekom en Astrid Camerik<br /><br /><em>Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de&nbsp;<a href="http://www.enschede.nl/" target="_blank">Gemeente Enschede</a></em></p> Fri, 26 Sep 2014 06:48:59 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Roland Schimmel, Hugo Canoilas, Taf Hassam - de Appel Arts Centre - September 27th 3:30 PM - 5:00 PM <p style="text-align: justify;">Wil je meer horen over de sixties in de kunst van nu en de totstandkoming van de tentoonstelling? Op zaterdag 27 september, de dag na de opening van When elephants come marching in, vindt er een Q&amp;A plaats met curator Mark Kremer en deelnemende kunstenaars Roland Schimmel, Hugo Canoilas en Taf Hassam. De middag wordt gemodereerd door Guus van Engelshoven (de Appel arts centre).<br /><br />Graag vooraf reserveren door een e-mail te sturen naar:&nbsp;<a href="mailto:reservation@deappel.nl" target="_blank">reservation@deappel.nl</a></p> Fri, 26 Sep 2014 06:45:03 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Nick van Woert - GRIMM Gallery - October 18th - November 22nd <p style="text-align: justify;"><strong>A note to the reader: Read this as fast as you can.</strong></p> <p style="text-align: justify;">There is a trend developing, maybe it is fully developed, it&rsquo;s a mentality that believes today is synonymous with pass&eacute;. The Modernisms of the 20th century or rather Modernism 1.0, which used today as a platform for making a better tomorrow and Postmodernism or Modernism 2.0, which used today to criticize yesterday have run their course.</p> <p style="text-align: justify;">They are of course still here but neither holds pole position. The 21st century&rsquo;s idea of Modernism, mODERNISM&nbsp;3.0, uses today to make a newer tomorrow. mODERNISM&nbsp;3.0&nbsp;is not concerned with what is better or worse. If you went to architecture school you saw Modernism 1.0 fail* in its attempt to make change for the better. mODERNISM&nbsp;3.0&nbsp;has nothing to do with changing for the better, it&rsquo;s only concerned with changing. This type of change is not to be confused with the change that comes about through progress.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">mODERNISM&nbsp;3.0&nbsp;is about the type of change that simply gives the impression of progress. Today will fossilize overnight, ancient by breakfast tomorrow and replaced by noon. Fossilization will set in again by dinner. At this time I would like to bring to your attention that this was first written in 2007. I alter this text every once in a while to mark the many things that make these words feel out of date. Many of those antiquated words occupy the following paragraph.</p> <p style="text-align: justify;">Some of these words are left in because they serve to remind me of the long forgotten not so distant past. It sounds twisted to me but in between clicking through websites searching for a newer pair of Levi&rsquo;s&trade; jeans and being a voyeur on Myspace&trade; I can open up YouTube&trade; in a new tab and watch the hanging of Saddam Hussein followed by the beheading of a journalist by ISIS all while blocking Pop-ups and seeing I have new mail through Growl&trade;, all in the middle third of my screen. In the meantime, on the starboard side I&rsquo;ve opened Mail&trade; through Quicksilver&trade; and scanned articles about global warming and the war in my NyTimes&trade; RSS feed. Simultaneously, on the wayward side I decided to get a Matcha Green Tea Blast with a free protein boost, I&rsquo;m kind of skinny, at Jamba Juice&trade; with my buddy via iChat&trade;, on my way to Whole Foods&trade; via DSW&trade; to get a new pair of Vans&trade; after I window shop at Forever21&trade; (they carry guys stuff now, but they are already cutting back on the selection, which doesn&rsquo;t matter because I hate that store, even though it carries clothes that look exactly like the ones I&rsquo;m wearing only cheaper). And I can do all this in a single window in Safari&trade; (sorry, Firefox&trade; and Internet Exploder&trade;) on my new Apple&trade; iMac&trade; G5&trade;. It sounds ludicrous that this is actually happening but it&rsquo;s totally normal and I didn&rsquo;t even mention one of my three iPods&trade; (Sorry iPod but you are officially gone now) or my new iPhone&trade; or my pre-ordered iPhone6. All of this happens in less than ten seconds and I thought I was doing good. I don&rsquo;t even have a T.V. I don&rsquo;t even do drugs. Maybe I should. This is the Landscape that I live in. A fully intoxicated landscape.</p> <p style="text-align: justify;">We are living longer but I feel like my life is getting shorter. Things are being abbreviated into stutters** because you can fit more in. I can reduce everything to Icons, Tabs, Emails, RSS, apple+Cs, apple+Vs, LOLs, AOLs, MOVs, MP3s, pr0n, BRBs (take a sip of coffee), OMGs, RGBs, MBs, MFAs, DVDs, TXTs, PPIs, PNGs, HTTPs and ADD. The funny thing is that I&rsquo;m speaking in code and you know exactly what I&rsquo;m talking about. If you don&rsquo;t you are probably a painter. I didn&rsquo;t learn this stuff in school and I&rsquo;ve been in school for almost twenty-eight years of my life. I move effortlessly through this trash at a rate of 645 bytes per second and since this was originally written this has been updated to 7.51 Mbps. On a side note: 1,680 x 1,050 = 1,764,000. That&rsquo;s the number of pixels on my screen that has also been updated since 2007 to 2,560 x 1,440 = 3,686,400. This new monitor looks like it has more surface area than my head and more pixels than I have cells. I&rsquo;m getting paler and it&rsquo;s getting more saturated, I&rsquo;m getting dumber and it&rsquo;s getting smarter, I don&rsquo;t have to move anymore while it gets more efficient. I don&rsquo;t even need to know anything because it knows everything. This is the Landscape that I live in. Everything I have described about this landscape is more or less immaterial but this landscape has a physical side to it as well.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>So what is HUNKY DORY HONKY TONK?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Have a look and see.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Originally written in May, 2007 and continually modified up until September, 2014.</strong></p> <p style="text-align: justify;">* The explosion of Pruitt-Igoe urban housing project</p> <p style="text-align: justify;">** Google search &ldquo;max headroom&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>About Nick van Woert</strong></p> <p style="text-align: justify;">Nick van Woert (1979) born in Reno, Nevada, lives and works in Brooklyn, New York. In 2002 he obtained a degree in architecture at the University of Oregon, Eugene and Parsons in New York. His work was first exhibited by GRIMM Gallery in the group show <em>Hi, Low and in Between </em>in 2009, followed by the solo presentation <em>SHE-WOLF </em>in 2010 and&nbsp;<em>Improvised Munition </em>in 2012. In 2011 Yvon Lambert hosted Van Woert&rsquo;s first Paris show <em>Anatomy </em>as well as his first New York show <em>Breaking and Entering</em>. In 2012 his work was part of the group show <em>Science&nbsp;</em><em>on the back end </em>at Hauser &amp; Wirth in New York. His first museum solo exhibition <em>Nature Calls </em>opened earlier this year at MAMbo, Museum of Modern Art in Bologna, Italy. Nick van Woert is currently working on a extensive monograph designed by Sagmeister &amp; Walsh.</p> Thu, 25 Sep 2014 07:35:26 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Dominique De Beir - Phoebus Rotterdam - October 4th - November 16th Wed, 24 Sep 2014 16:51:55 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list - Galerie Juliètte Jongma - September 27th 5:00 PM - 10:00 PM <p style="text-align: justify;">Hosted by Galerie Juliette Jongma&nbsp;and Kunstverein.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Eau de Cologne&nbsp;</strong>is an anti-fashion show and a raw punk, fuzz-pop festival.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Eau de Cologne</strong>&nbsp;takes its name from Monika Spr&uuml;th&rsquo;s radical female only in-house gallery magazine by the same title, published only three times between 1985-1993.</p> <p style="text-align: justify;">With k.i. Beyonc&eacute;, Michiel Ceulers and Anthony Salvador, Echo + Seashell, Laurent-David Garnier, Richard John Jones, Nancy Acid, Ana Navas and introducing I&rsquo;m With Her Records. Hot dogs by Ron Blaauw.</p> <div style="text-align: left;">Line-up:<br />17.00 &nbsp;Ana Navas performance<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Michiel Ceulers and Anthony Salvador&nbsp;solo exhibition at Galerie Juliette Jongma<br />18.00 &nbsp;Hot dogs food<br />19.00 &nbsp;Richard John Jones performance<br />20.00 &nbsp;Echo + Seashell plugged<br />21.00 &nbsp;Nancy Acid unplugged&nbsp;</div> <p style="text-align: left;">Thanks to Stadsdeel Zuid and Amsterdams Fonds voor de Kunst</p> Tue, 23 Sep 2014 06:12:39 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list