ArtSlant - Recently added http://www.artslant.com/ams/Events/show en-us 40 Gabriel Lester - Galerie Fons Welters - June 13th - July 25th Sat, 30 May 2015 17:15:12 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Group Show - LhGWR - June 6th 3:00 PM - 5:00 PM <p>Met de tentoonstelling&nbsp;<a href="http://www.artslant.com/ams/events/show/385472-6-six-years-of-lhgwr" target="_blank">6 (Six years of LhGWR)</a>&nbsp;vieren we dat het al weer zes jaar geleden is dat de deuren van LhGWR voor het eerst open gingen. In de tentoonstelling tonen dertien kunstenaars - waar we in die periode een bijzondere relatie mee hebben opgebouwd - werk. Oud en nieuw werk worden afgewisseld met beelden die een eerste aanzet zijn tot nieuwe projecten.&nbsp;<strong><a href="http://t.ymlp256.net/wbehaxaesbbjaraujsapahwym/click.php" target="_blank">Op zaterdag 6 juni om 15:00 uur sluiten we de tentoonstelling feestelijk af</a></strong>. Wees welkom voor een hapje en een drankje!</p> Sat, 30 May 2015 17:12:54 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Group Show - LhGWR - April 18th - June 6th <p style="text-align: justify;">Op 18 april openen we de deur naar de tentoonstelling 6 (Six years of LhGWR). We vieren dat het alweer zes jaar geleden is dat de deuren van LhGWR voor het eerst open gingen. In de tentoonstelling tonen dertien kunstenaars - waar we in die periode een bijzondere relatie mee hebben opgebouwd - werk. Oud en nieuw werk worden afgewisseld met beelden die een eerste aanzet zijn tot nieuwe projecten.</p> Sat, 30 May 2015 17:09:31 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list - Witte de With Center for Contemporary Art - May 22nd - August 16th <p style="text-align: justify;">Witte de With is pleased to host HOWDOYOUSAYYAMINAFRICAN?, a multi-disciplinary arts collective made up of 45 artists who have lived and worked together, in various iterations, for the past twenty years. The collective consists of visual artists, writers, poets, composers, academics, filmmakers and performers from around the world who collaborate across disciplines and cities. Projects conceived and created by this transnational collective ultimately function as laboratories for investigation, production and discourse.</p> <p style="text-align: justify;">Members of the collective&nbsp;recided in Rotterdam for two months to produce new work, including video and sculptural installations, printed matter, sonic scapes and film shorts. Many of these installations include algorithmically produced sounds, piezoelectric material interactions and visual material from social media, which are explored in relation to the body. By pushing the notion of technology in conjunction with socio-political questions into the physical, sensorial and hence affective realm the Collective is invested in aesthetically emphasizing what writer Sylvia Wynter called &ldquo;sociogenic principle&rdquo;. A concept that can be understood as a result of processes of social conditioning and culturally prescribed &ldquo;sense of the self&rdquo;, drawing from the work of the writer and activist Frantz Fanon.</p> <p style="text-align: justify;">The exhibition will be organized around the central question: &ldquo;What does it mean to be human in a world which is continually contesting &lsquo;certain&rsquo; people&rsquo;s humanity?&rdquo; and will explore different modes of perception as forms of aesthetic conceptual protest and disobedience to normative orders.The &lsquo;new default&rsquo; position, which the collective aims to initiate, opens up a conversation around the multiplicity of our identities. Is it possible to move outside of aesthetic strategies that art, through ideological and institutional framings, has for a long time been complicit with? Can art subvert and truly free the body outside the peripheries of myth and representation to open up a debate that might lead to an understanding of what it &ldquo;feels to be human&rdquo;?</p> <p style="text-align: justify;">Exhibition Readings<br />Exhibition readings are offered throughout the summer by experts including:<br />5 June, 2015: Teana Boston-Mammah (Researcher, Rotterdam University of Applied Sciences)<br />3 July, 2015: Samir Bantal (Executive Manager, OMA)</p> <p style="text-align: justify;">Symposium<br /><em>Between Nothingness and Infinity</em><br />14th July 2015, 6pm</p> <p style="text-align: justify;">Bringing together artists and scholars in the physical environment of the exhibition&nbsp;<em>NO HUMANS INVOLVED</em>, this symposium acts as a point of departure for an understanding of the &lsquo;nothingness&rsquo; and forms of alternative knowledge production that underpin the historically produced dilemma of the position of Blackness. From an acknowledgement of this &lsquo;no-place&rsquo; as neither pessimistic or optimistic, the notion of subjectivity and self is questioned and challenged by investigating what Edouard Glissant calls the consent to not be a single being and instead many beings at the same time. Through this lens, key themes such as materiality, time and sound will be reflected upon in contributions and performance lectures by Nana Adusei-Poku (Curatorial Fellow, Witte de With), Karan Barad (Professor of Feminist Studies, Philosophy and History of Consciousness, University of California), Kara Keeling (Associate Professor of Critical Studies, University of Southern California), and Alexander Wehelyie (Professor of African American Studies, Northwestern Unversity) and members of the artist collective HOWDOYOUSAYYAMINAFRICAN?</p> <p style="text-align: justify;">The exhibition is curated by Nana Adusei-Poku (Curatorial Fellow, Witte de With and Research Professor in Cultural Diversity at Rotterdam University of Applied Sciences), Sienna Shields and Christa Bell of HOWDOYOUSAYYAMINAFRICAN?, together with Defne Ayas (Director, Witte de With) and Natasha Hoare (Associate Curator, Witte de With).</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Witte de With is verheugd in Rotterdam een tentoonstelling te presenteren door HOWDOYOUSAYYAMINAFRICAN? Dit multidisciplinair kunstenaarscollectief bestaat uit 45 kunstenaars die in de afgelopen jaren in verschillende samenstellingen hebben samengeleefd en -gewerkt. De leden van het collectief zijn beeldend kunstenaars, performance kunstenaars, schrijvers, dichters, componisten, academici, en filmmakers uit de hele wereld die vanuit diverse steden cross-disciplinair samenwerken. De projecten die dit collectief bedenkt en cre&euml;ert, functioneren als laboratoria voor onderzoek, productie en debat.</p> <p style="text-align: justify;">Leden van het collectief&nbsp;verbleven gedurende twee maanden in Rotterdam om nieuw werk te maken, waaronder video&rsquo;s, sculpturen, geluidsinstallaties en drukwerk. Veel van deze installaties omvatten algoritmisch geproduceerde geluiden, interacties tussen pi&euml;zo-elektrische materialen en beeldmateriaal verzameld via sociale media, die in relatie tot het lichaam onderzocht worden. Door technologie en sociaal-politieke kwesties te koppelen aan de fysieke, zintuiglijke en dus affectieve wereld, benadrukt het collectief esthetisch wat schrijver Sylvia Wynter het &ldquo;sociogene principe&rdquo; noemt. Dit principe kan gezien worden als het resultaat van sociale conditionering en een cultureel voorgeschreven &lsquo;gevoel van het zelf&rsquo;, voortbordurend op het gedachtegoed van de schrijver en vrijheidsstrijder Frantz Fanon.</p> <p style="text-align: justify;">De uiteindelijke tentoonstelling heeft als vertrekpunt de vraag: &ldquo;Wat betekent het om mens te zijn in een wereld waarin de menselijkheid van &lsquo;bepaalde&rsquo; mensen voortdurend betwist wordt?&rdquo; en verkent verschillende wijzen van perceptie als vormen van esthetisch, conceptueel protest en ongehoorzaamheid aan normatieve structuren. Het collectief wil een &lsquo;nieuwe standaard&rsquo; cre&euml;ren en daarmee een gesprek beginnen over de gelaagdheid van onze identiteit. Is het mogelijk om los te komen van de esthetische strategie&euml;n waaraan de kunst, door ideologische en institutionele kaders, lange tijd medeplichtig is geweest? Kan kunst het lichaam echt bevrijden van de periferie van de mythe en de representatie van het lichaam en een debat openen dat kan leiden tot een begrip van &ldquo;hoe het voelt om mens te zijn&rdquo;?</p> <p style="text-align: justify;"><em>Readings&nbsp;</em>van de tentoonstelling<br />Voor de duur van de tentoonstelling heeft Witte de With gastmoderators uitgenodigd een &lsquo;<em>reading</em>&rsquo;, oftewel interpretatieve rondleiding, te geven door de tentoonstelling.<br />5 juni 2015: Teana Boston-Mammah (onderzoeker Hogeschool Rotterdam)<br />3 juli 2015: &nbsp;Samir Bantal (Executive Manager, OMA)</p> <p style="text-align: justify;">Symposium<br /><em>Between Nothingness and Infinity</em><br />14 juli 2015, 18:00 uur</p> <p style="text-align: justify;">Naar aanleiding van de tentoonstelling&nbsp;<em>NO HUMANS INVOLVED</em>&nbsp;zal dit symposium het startpunt zijn voor een onderzoek naar het historisch gegroeide dilemma van de positie van<em>Blackness</em>. Inzet is om samen met kunstenaars en academici zicht te krijgen op de niet-bestaande en &lsquo;alternatieve kennisproductie&rsquo; omtrent dit begrip. Vanuit het besef dat deze &lsquo;non-positie&rsquo; pessimistisch noch optimistisch is, worden de begrippen subjectiviteit en eigenheid bevraagd en uitgedaagd, door te verkennen wat Edouard Glissant omschrijft als het instemmen om niet een enkel wezen, maar juist vele wezens tegelijkertijd te zijn. Vanuit deze invalshoek zullen bijbehorende belangrijke thema&rsquo;s zoals materialiteit, tijd en geluid worden weerspiegeld in de bijdragen en performatieve lezingen van Nana Adusei-Poku (Curatorial Fellow, Witte de With), Karan Barad (hoogleraar Feminist Studies, Philosophy and History of Consciousness, University of California), Kara Keeling (Associate Professor Critical Studies, University of Souther California), Alexander Wehelyie (hoogleraar African American Studies, Northwestern Unversity) en leden van het kunstenaarscollectief HOWDOYOUSAYYAMINAFRICAN?</p> <p style="text-align: justify;">De tentoonstelling is samengesteld door Nana Adusei-Poku (Curatorial Fellow, Witte de With en Lector Culturele Diversiteit bij de Hogeschool Rotterdam), Sienna Shields en Christa Bell van HOWDOYOUSAYYAMINAFRICAN?, samen met Defne Ayas (directeur Witte de With) en Natasha Hoare (Associate Curator, Witte de With).</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 30 May 2015 16:47:26 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Group Show - Witte de With Center for Contemporary Art - May 22nd - August 16th <p style="text-align: justify;">How would you draw a picture of the Internet; through the machines and &lsquo;their&rsquo; language that broadcast and store &lsquo;our&rsquo; messages, or through the affect and power relations that those messages and their movement produce?</p> <p style="text-align: justify;">Presented as part of the year-long&nbsp;<em>Art In The Age Of&hellip;</em>&nbsp;exhibition series,&nbsp;<em>Art In The Age Of&hellip;Planetary Computation</em>&nbsp;investigates how quantification, telecommunications, and our ever-expanding information apparati not only inform contemporary artistic production, but also how contemporary art can hold a mirror up to these processes and formations. The participating artists explore the fissure between literal infrastructure&mdash;code, machines, wires, and other like-vocabularies&mdash;and the subjective socio-political interactions fostered by using these devices. Guided not only by what can be seen on the computer screen, and the various other black mirrors we stare into day in and day out, this exhibition will also look at what happens behind these screens. Moving from objects to subjects, we ask, how do these positions impact daily life, or said in another way: what does it mean to be &lsquo;screened&rsquo;?</p> <p style="text-align: justify;">Aram Bartholl&rsquo;s&nbsp;<em>Greetings from the Internet</em>&nbsp;repurposes those little scraps of paper on which Wi-Fi passwords are usually handed over into a set of complimentary postcards.&nbsp;Rossella Biscotti&rsquo;s monumental textiles show patterns inspired by demographic data from recent Brussels censuses, questioning how statistics and quantitative analysis represent our reality.Nina Canell&nbsp;meditates upon transmission and resistance through her sculptural constellations comprising found cables originally used for telecommunication and electrical power. Following his denial of access by Google Inc,&nbsp;John Gerrard&nbsp;hired a helicopter and produced a detailed photographic survey of a Google data server building in Oklahoma, also known as a &lsquo;data farm&rsquo;, resulting in&nbsp;<em>Farm (Pryor Creek, Oklahoma, 2015)</em>, a simulated CGI &lsquo;twin&rsquo; of the building.&nbsp;Femke Herregraven&nbsp;examined countless investment bank brochures to track the names under which more than 60% of all financial securities are now traded via various computer algorithms. The sculpture&nbsp;<em>Solaris Panel</em>&nbsp;by&nbsp;Antonia Hirsch&nbsp;features shapes cut from black Plexiglas resembling contemporary smartphones and notepads that, in sleep mode, resemble a Claude glass, an artist&rsquo;s framing aid invented in the 17th century. Two &lsquo;hyperlinked&rsquo; sculptures by&nbsp;David Jablonowski&nbsp;question the impact of contemporary computation in relation to early technological improvements such as manual copying machines.&nbsp;Navine G. Khan-Dossos&nbsp;creates two new murals under the title&nbsp;<em>My TV Ain&rsquo;t HD, That&rsquo;s Too Real</em>. These gouache paintings evolve throughout the exhibition in response to media reports on current events in the Middle East.&nbsp;John Menick&rsquo;s&nbsp;<em>Biography of Anish Meta-Bhatt</em>&nbsp;shows pages of a fictional biography of computer scientist Dr. Anish Meta&ndash;Bhatt, developer of the first artificially intelligent computer capable of writing novels. With&nbsp;<a href="http://iknowwhereyourcatlives.com/" target="_blank">iknowwhereyourcatlives.com</a>,&nbsp;Owen Mundy&nbsp;visualizes a sample of 1 million public pictures of cats on a world map, locating them by the latitude and longitude coordinates embedded in their metadata.&nbsp;Trevor Paglen&rsquo;s&nbsp;<em>Autonomy Cube</em>&nbsp;relays all of Witte de With&rsquo;s Wi-Fi traffic over Tor, a global network of thousands of volunteer-run servers, relays, and services designed to help anonymize data.&nbsp;Lucy Raven&rsquo;s lenticular print&nbsp;<em>Hand moving at a walking pace</em>&nbsp;is made from a video Raven took in a post-production studio in Chennai (India), just one of many outsource centers where Hollywood films are converted from 2D to 3D at highly reduced wages.&nbsp;Stephan Tillmans&nbsp;creates series of photographs taken at the very moment analog cathode ray televisions are switched off; as the picture raster breaks down, a final flicker abstracts the last image into electromagnetic geometrical waves. For her work&nbsp;<em>After, About, With</em>,&nbsp;Julia Weist&nbsp;exploited her personal contacts, social media networks, and search engine optimization techniques to attempt to control the search results returned for the artist Haim Steinbach.</p> <p style="text-align: justify;">Alongside artist presentations, a dedicated research blog has been founded. This blog will track the development of&nbsp;<em>Art in the Age of</em>&hellip; exhibitions for 2015 and acts as a visual reader accompanying artists work:&nbsp;<a href="http://artintheageof15.tumblr.com/" target="_blank">http://artintheageof15.tumblr.com/</a></p> <p style="text-align: justify;">Team: Defne Ayas (Concept), Adam Kleinman (Lead Curator), Samuel Saelemakers (Associate Curator)</p> <p style="text-align: justify;">The work of Antonia Hirsch is presented with the kind support of the Southern Alberta Art Gallery.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Art In The Age Of&hellip;Planetary Computation</em>&nbsp;is the second iteration of the&nbsp;<em>Art In The Age Of&hellip;,</em>&nbsp;a three-part presentation series that investigates future vectors of art production in the 21st century.&nbsp;<em>Art In The Age Of&hellip;</em>&nbsp;runs throughout 2015 starting with&nbsp;<em>Art In The Age Of&hellip;Energy and Raw Material</em>&nbsp;and continues in September with&nbsp;<em>Art In The Age Of&hellip;Asymmetrical Warfare</em>.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Hoe zou je het Internet voorstellen; als machines met een eigen taal die &lsquo;onze&rsquo; berichten verspreiden en opslaan; of verbeeld je juist de machtsverhoudingen en emoties die ontstaan vanuit deze berichten?</p> <p style="text-align: justify;">Als onderdeel van de tentoonstellingsserie &nbsp;<em>Art In The Age Of&hellip;&nbsp;</em>verkent<em>&nbsp;Art In The Age Of&hellip;Planetary Computation</em>&nbsp; de manier waarop kwantificering, telecommunicatie en andere immer groeiende informatiemiddelen de hedendaagse kunstproductie be&iuml;nvloeden, en tegelijkertijd hoe de hedendaagse kunst deze processen een spiegel voor kan houden. De deelnemende kunstenaars onderzoeken de kloof tussen letterlijke infrastructuur &ndash; codes, machines, kabels etc. &ndash; en de subjectieve, sociaal-politieke interactie die door deze apparaten wordt be&iuml;nvloed. De tentoonstelling komt niet alleen voort uit wat we dagelijks op onze computerschermen en in andere &lsquo;zwarte spiegels&rsquo; zien, maar ook door wat er zich zowel voor als achter deze schermen afspeelt. In de reflectie op zowel object als subject, dient de volgende vraag zich aan: wat betekent het om &lsquo;gescreened&rsquo; te worden?</p> <p style="text-align: justify;">Aram Bartholl&rsquo;s&nbsp;<em>Greetings from the Internet</em>&nbsp;toont de typische papiertjes met handgeschreven of getypte Wi-Fi-wachtwoorden, door de kunstenaar afgedrukt als een reeks van ansichtkaarten.&nbsp;Rossella Biscotti&rsquo;s monumentale textielwerken bevatten patronen die gebaseerd zijn op recente volkstellingen van de stad Brussel; hiermee bevraagt het werk hoe statistieken en kwantitatieve analyses onze werkelijkheid weergeven.&nbsp;Nina Canell&nbsp;bespreekt de beweging van informatie en weerstand via haar sculpturen, bestaande uit doorsnedes van telecommunicatie- en stroomkabels. Nadat hem de toegang werd ontzegt door Google Inc, huurde&nbsp;John Gerrard&nbsp;een helikopter om een gedetailleerd fotografisch overzicht te maken van een Google-dataserver gebouw in Oklahoma, ook wel bekend als &lsquo;data farm&rsquo;, wat resulteerde in&nbsp;<em>Farm (Pryor Creek, Oklahoma, 2015</em>), een CGI simulatie van het gebouw.&nbsp;FemkeHerregraven&nbsp;onderzocht talloze brochures van investeringsbanken om de namen te traceren waaronder meer dan 60% van alle financi&euml;le effecten nu worden verhandeld via algoritmes. De sculptuur&nbsp;<em>Solaris Panel</em>&nbsp;door&nbsp;Antonia Hirsch&nbsp;is opgebouwd uit vormen van zwart plexiglas die lijken op hedendaagse smartphones en notepads, maar ook op een Claudespiegel: een hulpmiddel voor kunstenaars uit de 17de eeuw. De twee &lsquo;hyperlink&rsquo; sculpturen van&nbsp;David Jablonowski&nbsp;bevragen de impact van hedendaagse big data ten opzichte van eerdere technologische verbeteringen zoals handmatige kopieermachines.&nbsp;Navine G. Khan-Dossoscre&euml;ert twee nieuwe muurschilderingen onder de titel&nbsp;<em>My TV Ain&rsquo;t HD, That&rsquo;s Too Real</em>. Deze gouache schilderijen evolueren gedurende de tentoonstelling, als reactie op berichten in de media over actuele gebeurtenissen in het Midden-Oosten.&nbsp;John Menick&lsquo;s&nbsp;<em>Biography of Anish Meta-Bhatt</em>&nbsp;toont pagina&rsquo;s van een fictieve biografie van de computer wetenschapper Dr. Anish Meta-Bhatt, de ontwikkelaar van de eerste computer die romans kan schrijven. Met&nbsp;<a href="http://iknowwhereyourcatlives.com/" target="_blank">iknowwhereyourcatlives.com</a>&nbsp;visualiseert&nbsp;Owen Mundy&nbsp;meer dan 1 miljoen publieke foto&rsquo;s van katten op een wereldkaart, die hij opgespoord heeft via de lengte- en breedtegraad co&ouml;rdinaten die zijn ingebed in hun metadata.&nbsp;Trevor Paglen&rsquo;s&nbsp;<em>Autonomy Cube</em>&nbsp;leidt al het WIFI verkeer van Witte de With over Tor, een wereldwijd netwerk van duizenden door vrijwilligers gerunde servers, relais en diensten die zijn ontworpen om gegevens te anonimiseren.&nbsp;Lucy Raven&lsquo;s lenticulaire afdruk&nbsp;<em>Hand moving at a walking pace&nbsp;</em>is gemaakt op basis van een video die Raven opnam in een post-productie studio in Chennai (India), een van de vele outsource centra waar Hollywood-films worden omgezet van 2D naar 3D tegen sterk gereduceerde lonen.&nbsp;Stephan Tillmans&nbsp;presenteert een serie foto&rsquo;s van het moment waarop een analoge cathode ray televisie wordt uitgeschakeld; zodra het beeldraster wordt afgebroken, wordt het laatste beeld geabstraheerd naar elektromagnetische, geometrische golven. Voor het werk&nbsp;<em>After, About, With</em>, heeft&nbsp;Julia Weist&nbsp;haar persoonlijke contacten, sociale media netwerken, en zoekmachine technieken ingezet in een poging om controle te krijgen over de online zoekresultaten voor de kunstenaar Haim Steinbach.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Art In The Age Of&hellip;Planetary Computation</em>&nbsp;is het tweede deel uit&nbsp;<em>Art In The Age Of &hellip;</em>, een driedelige presentatieserie die de kunstproductie in de 21e eeuw onderzoekt.&nbsp;<em>Art In The Age Of &hellip;&nbsp;</em>loopt gedurende 2015, startend in januari met&nbsp;<em>Art In The Age Of&hellip;Energy and Raw Material&nbsp;</em>en sluit vanaf&nbsp;september af met&nbsp;<em>Art In The Age Of&hellip;Asymmetrical Warfare</em></p> <p style="text-align: justify;">Naast de&nbsp;prestaties&nbsp;door kunstenaars, is er een onderzoek blog gecre&euml;erd. Deze blog zal de ontwikkelingen van de&nbsp;Art In The Age Of&hellip; tentoonstellingen in 2015 volgen en fungeert als een visueel naslagwerk rondom de&nbsp;thema&rsquo;s van de kunstwerken:&nbsp;<a href="http://artintheageof15.tumblr.com/" target="_blank">http://artintheageof15.tumblr.com/</a></p> <p style="text-align: justify;">Team: Defne Ayas (Concept), Adam Kleinman (Hoofdcurator), Samuel Saelemakers (Associate Curator)</p> <p style="text-align: justify;">Het werk van Antonia Hirsch wordt getoond met de ondersteuning van de Southern Alberta Art Gallery.</p> <p>&nbsp;</p> Sat, 30 May 2015 16:45:35 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list