ArtSlant - Recently added http://www.artslant.com/ams/Events/show en-us 40 - Nieuw Dakota - June 27th - July 24th <p style="text-align: justify;">Na het daverende succes van de eerste editie in 2015, leverde de open-call van dit jaar weer veel aanmeldingen op.&nbsp; Een deskundige jury maakte uit alle inzendingen een selectie. De komende weken is deze selectie te zien bij Nieuw Dakota en Francis Boeske Projects. Het is een mooie mix van kunstwerken in verschillende media, representatief voor de diversiteit en veelkleurigheid van het culturele klimaat in Amsterdam Noord, en kenmerkend voor de groei van Amsterdam Noord als cultureel stadsdeel.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Lef van Nieuw Dakota en Francis Boeske Projects om hun deuren en blikveld open te stellen voor iedereen. Ik won als jonkie naast Bert Theunissen, en later kwam Valerie van Leersum daarbij als publiekswinnaar. Die winnaarstentoonstelling was een waanzinnige kers op de taart. Maar het begint bij die eerste stap: je werk een keer laten zien in zo n goeie expositieruimte. Blijft er wat van over of verzuipt het? Van de jury mocht het blijven, gelukkig.<br /></em>Roos van Haaften -&nbsp;&nbsp; juryprijswinnaar 2015</p> <p style="text-align: justify;">Tentoonstelling: 26 juni &ndash; 24 juli 2016<br />Donderdag tot en met zondag van 12:00 tot 18:00 uur<br />8-10 juli&nbsp; en 14-17 juli van 12:00 tot 21:00 uur (tijdens Over &rsquo;t&nbsp; IJ Festival)</p> Fri, 24 Jun 2016 15:20:27 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Gabriel Lester - de Appel arts centre - June 25th - October 2nd <p style="text-align: justify;">&ldquo;Trust me &ndash; I&rsquo;m an artist,&rdquo; Gabriel Lester says sometimes. Should we trust that he is an artist? Should we trust whatever he says because he&rsquo;s an artist? What if he says &ldquo;I am Kanye West&rdquo;? What if he says this artist run exhibition, which has put its shoulders under the troubled institute, is about creating a composition of autonomous universes with a centre that is not the artist himself? Should we not look surprised when he says each separate element is a group show in and of itself? Should we have confidence in his friends&rsquo; intentions to play along the lines of a crew in production and narrative making? Should we believe that the excessive figure of the artist is necessary for collective celebration and joy? "See you in the future," Gabriel Lester cheerfully calls, as if everything that comes to us is coming to meet us.<br /><br />The roots of Gabriel Lester's practice are in the electronic, in sample music and in experimental cinema. In the eighties and nineties he was active rapper, poet and beat-creator as a member of various groups and so-called crews. Later he directed music videos for Dutch R &amp; B, house and hip hop and edited art videos for artist friends. With a selection of video clips and performances Lester was admitted to the Rijksakademie, where he developed into a visual artist between 1999 and 2000. The exhibition Unresolved, which is also known by titles such as Unhappen, Apple Z, Pr&aelig;monitions, The Nine Day Week and Seven Hills Secrets, is a collection of collective productions between 1996 and 2016.<br /><br />Changing twists and turns begot this exhibition, apparently, because what was right Monday was all wrong on Thursday. Foreshadows, composite characters speak of doppelg&auml;ngers with mistaken identities &ndash; like a stick insect that&rsquo;s not a real stick, but so convincing that even a real stick thinks it is. Likewise, gestures and body language reveal the concealed intentions with which strangers recognize each other at the agreed meeting place. Yes, you still find each other. Just as we agreed in adolescence to meet again at the tower on a date a century onwards. We did it like we hid small trophies in the earth, with the future finder&rsquo;s phantom enjoyment in mind. In the many cities with seven hills, like Rome, Brussels, Jerusalem, Mecca, Vilnius, Moscow and Prague, a secret is probably hidden under every hill. But these are the speculations and loose ends spoken of in a cafe called Onions on an island of disappearance and appearance, where the Bacardi rum headquarters, a remarkable building, is questionably copied from a copied original.<br /><br />Unresolved shows fragments of projects Gabriel Lester and Raimundas Malasauskas jointly developed, together with guest appearance, special guests, dialogue, mixes and re-mixes created by Carlos Amorales, Maria Barnas, Helmuth Batista, Andr&eacute; Chapette, Mariana Castillo Deball, Cooking Sections, Valentina Desideri, Henryetta Duerschlag, John Fare, Boyon Kang, Jonas Lund, Robertas Narkus, Darius Miksys, Monadnock, Lisa Rosenblatt, Sandra StraukaitÄ—, Mario Garcia Torres, Freek Wambacq, Herwig Weiser and Olaf Zwetsloot.<br /><br />During the course of the exhibition performances by Miet Warlop, Alex Bailey, Danielle Freakley, Lisa Rosenblatt and Vaast Colson will be featured.</p> <p style="text-align: justify;">June 28 there is a Artist Talk with Gabriel Lester in EYE Filmmuseum. Lester talks about his research and how his artworks have developed. Lester&rsquo;s The Last Smoking Flight is also screened.&nbsp;<a href="https://www.eyefilm.nl/en/film/gabriel-lester-artist-talk?program_id=11784821" target="_blank">More info</a><br /><br />Special thanks to the Amsterdam Fund for the Arts, &nbsp;the Mondriaan Fund and Fonds 21.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Vertrouw me, ik ben een kunstenaar,&rdquo; zegt Gabriel Lester wel eens. Moeten we erop vertrouwen dat hij een kunstenaar is? Moeten we alles wat hij zegt vertrouwen omdat hij een kunstenaar is? En wat als hij zou zeggen: &ldquo;Ik ben Kanye West?&rdquo; Wat als hij verkondigt dat deze door de kunstenaar samengestelde tentoonstelling, die haar schouders onder het veel geplaagde instituut zet, gaat over het cre&euml;ren van autonome werelden met een middelpunt dat niet de kunstenaar zelf is? Moeten we niet verbaasd opkijken wanneer hij vertelt dat ieder onafhankelijk element een groepstentoonstelling van en op zichzelf is? Moeten we de intenties van zijn vrienden en collega&rsquo;s geloven, wanneer zij verkondigen als een crew op te trekken, in de productie en in het opbouwen van een verhaal? En moeten we er eigenlijk van uitgaan dat het overmatige figuur van de kunstenaar noodzakelijk is voor een collectief feest? &ldquo;We zien elkaar in de toekomst&rdquo; roept Gabriel ons vrolijk na, alsof hij wil zeggen dat hetgeen ons toe komt ons tegemoetkomt?&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">De wortels van Gabriel Lester&rsquo;s praktijk liggen in de elektronische, sample-muziek en experimentele cinema. In de jaren tachtig en negentig was hij actief rapper, dichter en beat-creator als lid van verschillende groepen en zgn crews. Later regisseerde hij videoclips voor Nederlandse R&amp;B, house en Hip Hop en monteerde kunstvideo&rsquo;s voor bevriende kunstenaars. Met een selectie video fragmenten en performances deed Lester toelating tot de Rijksakademie, waar hij zich tussen 1999 en 2000 tot beeldend kunstenaar ontwikkelde.&nbsp;<br />De tentoonstelling Unresolved, die ook bekend is onder titels als Unhappen, Appel Z, Pr&aelig;monitions, The Nine Day Week en Seven Hills Secrets toont een verzameling collectieve producties gemaakt tussen 1996 en 2016.&nbsp;<br /><br />Veranderende wendingen verwekten de tentoonstelling, want wat op maandag klopte, zat blijkbaar helemaal fout op donderdag. Voortekenen en samengestelde tekens vertellen ons over dubbelgangers met identiteitsverwisseling &ndash; zoals een wandelende tak, die niet echt een tak is, maar zo overtuigend op een tak lijkt, dat zelfs een echte stok denkt dat het een tak is. Gebaren en lichaamstaal onthullen de onderbewuste intenties waarmee vreemdelingen elkaar herkennen op de plek waar werd afgesproken. Want je vindt elkaar toch altijd, als je samen zoekt. Zo hebben we in onze pubertijd afgesproken elkaar bij de toren te ontmoeten op een datum een eeuw later. Dat deden we zoals we ooit ook trofee&euml;n begroeven in de aarde, met het fantoom plezier van de toekomstige vinder in gedachten. Zou het kunnen dat in de vele steden gebouwd op zeven heuvels, zoals Rome, Brussels, Jeruzalem, Mekka, Vilnius, Istanbul, Barcelona, Moscow en Praag, onder iedere heuvel een geheim verborgen ligt? Het zijn speculaties en losse eindjes, waar men graag over filosofeert in een caf&eacute; genaamd Onions, op een eiland van verdwijningen en verschijningen, waar het Bacardi hoofdkwartier is gevestigd in een gebouw dat een discutabel kopie van een gekopieerd origineel is.&nbsp;<br /><br />Unresolved toont fragmenten van projecten die Gabriel Lester en Raimundas Malasauskas gezamenlijk ontwikkelden, samen met gastoptreden, speciale gasten, dialoog, mixen en re-mixes gemaakt door Carlos Amorales, Maria Barnas, Helmuth Batista, Andr&eacute; Chapette, Mariana Castillo Deball, Cooking Sections, Valentina Desideri, Henryetta Duerschlag, John Fare, Boyon Kang, Jonas Lund, Robertas Narkus, Darius Miksys, Monadnock, Lisa Rosenblatt, Sandra StraukaitÄ—, Mario Garcia Torres, Freek Wambacq, Herwig Weiser en Olaf Zwetsloot.<br /><br />Op vijf data gedurende de loop van de tentoonstelling zijn er performances van Miet Warlop, Alex Bailey, Danielle Freakley, Lisa Rosenblatt en Vaast Colson.</p> <p style="text-align: justify;">Op 28 juni om 19:30 uur is er een Artist Talk met Gabriel Lester in EYE filmmuseum als onderdeel van EYE on Art. Gabriel Lester vertelt over zijn research en de ontwikkeling van zijn kunstwerken. Ook is Lester's The Last Smoking Flight te zien.&nbsp;<a href="https://www.eyefilm.nl/film/gabriel-lester-artist-talk?program_id=11784821" target="_blank">Lees meer</a></p> <p style="text-align: justify;">De tentoonstelling komt tot stand met steun van het Mondriaan Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds 21.</p> Mon, 20 Jun 2016 15:13:47 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list