Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
Amsterdam
20110920074055-spectres-2
Sven Augustijnen
de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142, 1011 AT Amsterdam, Netherlands
October 15, 2011 - March 4, 2012


Spectres

The Belgian artist Sven Augustijnen (Belgium, born 1970) made his name with films in which he analyses cultural and historical places and events from a personal perspective, in a way that is at the same time very precise and ambiguous. This autumn, Augustijnen is presenting his latest film, “Spectres”, as part of a solo exhibition in de Appel. In this film essay, the artist presents a controversial view of Belgian colonial history, a historical era that recently attracted a great deal of attention in the Netherlands following the publication of “Congo” by David van Reybrouck, who won the Libris prize. However, the questions raised by Augustijnen go beyond these national colonial events. How does a country or an individual deal with a colonial past? How does a nation process the suffering it has inflicted, dubious political acts or moral bankruptcy? Who is guilty, admits to guilt and what are they guilty of?

“Spectres” focuses on one of the darkest pages in the colonial history of the Belgian Congo in about 1960 in a documentary thriller, set to the music of Bach’s St. John’s Passion. Augustijnen follows Jacques Brassinne de La Buissière, a French-speaking Belgian who is now 82 years old and who was a high-ranking official when the prime minister of the Congo, Patrice Lumumba, was murdered in 1961. Brassinne conducted a personal investigation into the truth of this murder for thirty years. With his delicate psychological portrait, Augustjnen shows how the friction between personal involvement and an objective writing of history, between fact and fiction, truth and conviction, wholly obscures the question of guilt which arises.

The film is part of the overall “Spectres” project devoted to this difficult historical period, a project on which Augustijnen has been working in stages since 2001 and which has resulted in various works which are shown in the exhibition. For example, they include the installation “Les Demoiselles de Bruxelles” and the newspaper supplement “Panorama”, published with the Belgian newspaper, the Financieel Economisch Tijd, in which Augustijnen describes the interrelationship between the Belgian colonial issues and the history of the creation of the European Union.

The title of the project and the film are derived from the book by Jacques Derrida “Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International” (1993) in which the French philosopher discusses, amongst other things, the returning ghosts, the spectres of the past which reappear in the present again and again. Augustijnen’s project shows that Europe has not yet come to terms with its spectres, a colonial history which still has an impact on our lives, our way of thinking and our actions. In a time when the multicultural society appears to be under fire, a film about the way in which the West deals with “the other” is all the more relevant.

Events:
A side programme is organised in the context of the exhibition, in collaboration with the Tropenmuseum, the University of Amsterdam and Marres.
- Guided Tours 
- Sunday School 8 January 2012, 4pm 

The “Spectres” project was set up with the support of de Appel arts centre and the Marres Centre for Contemporary Culture (Maastricht). In 2011 it will be exhibited in various forms, amongst other places, in Wiels (Brussels), Kunsthalle Zankt Gallen and Kunsthalle Bern.


De Belgische kunstenaar Sven Augustijnen (BE, 1970) heeft naam gemaakt met films waarin hij – dubbelzinnig en haarscherp tegelijk – vanuit persoonlijk perspectief culturele of historische plekken en gebeurtenissen analyseert. Dit najaar presenteert Augustijnen als onderdeel van een solotentoonstelling in de Appel zijn nieuwste film “Spectres”. In dit filmische essay geeft de kunstenaar een eigenzinnige kijk op de Belgische koloniale geschiedenis, een historisch tijdperk dat recent in Nederland veel aandacht kreeg naar aanleiding van het boekwerk “Congo” van Librisprijswinnaar David van Reybrouck. De vragen die Augustijnen stelt reiken echter verder dan deze nationale gebeurtenissen. Hoe gaat een land of een individu om met een koloniaal verleden? Hoe verwerkt een natie berokkend leed, twijfelachtig politiek handelen, of een moreel failliet? Wie heeft of bekent schuld en waaraan?

Op de tonen van Bachs Johannespassie neemt “Spectres” de kijker in een documentaire thriller mee naar één van de donkerste bladzijden uit de dekolonisatiegeschiedenis van Belgisch Congo rond 1960. Augustijnen volgt Jacques Brassinne de La Buissière, een nu 82-jarige Franstalige Belg die een hoge ambtenaar was toen in 1961 de Congolese eerste minister Patrice Lumumba werd vermoord. Brassinne heeft gedurende dertig jaar persoonlijk onderzoek gedaan naar de waarheid in deze moordzaak. Augustijnen laat met zijn ragfijne psychologische portret zien hoe de frictie tussen persoonlijke betrokkenheid en objectieve geschiedschrijving, tussen feit en fictie, waarheid en overtuiging, de schuldvraag die zich opdringt geheel vertroebelt.

De film is een onderdeel van het totaalproject “Spectres” – gewijd aan deze beladen historische periode – waaraan Augustijnen sinds 2001 in verschillende etappes werkt en dat diverse werken heeft voortgebracht die deel zijn van de tentoonstelling. Zo zijn onder meer te zien de installatie “Les Demoiselles de Bruxelles” en de krantenbijlage “Panorama” verschenen bij de Belgische krant de Financieel Economische Tijd, waarin Augustijnen een samenhang uiteenzet tussen de Belgische koloniale problematiek en de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie.

De titel van het project en de film is ontleend aan Jacques Derrida’s boek, “Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International” (1993), waarin de Franse filosoof het onder meer heeft over revenants, de ‘geesten’ van het verleden die in het heden steeds weer terugkeren. Het project van Augustijnen laat zien dat Europa nog geen omgang gevonden heeft met zijn ‘geesten’; de koloniale geschiedenis, die ons leven, ons denken en ons handelen nog steeds tekent. In tijden waarin de multiculturele samenleving onder vuur ligt lijkt een film over de omgang van het Westen met ‘de ander’ des te relevanter. 

Events:
In het kader van de tentoonstelling realiseert de Appel – Een nevenprogramma i.s.m.het Tropenmuseum, UvA en Marres.
- Rondleidingen 
- Zondagsschool 8 januari 2012 om 16u 

Het project “Spectres” is tot stand gekomen door steun van de Appel arts centre en Marres Centrum voor Contemporaine Cultuur (Maastricht). Het wordt in 2011 in verschillende vormen getoond in onder meer Wiels (Brussel), K9000 Kunst Halle Sankt Gallen en Kunsthalle Bern.Posted by ArtSlant Team on 10/17/11

Related articles:


Copyright © 2006-2013 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.